HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn

Västra Götalands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn är en verksamhet som finns i Tjörn. I HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Lars Jonas Arvid som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Kerttu, Eva Margreth som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Myrberg, Jörgen Oskar Emanuel som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Vernersson, Carina Elisabet som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Vestlin, Anne-Christine som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Wolfbrandt, Olof Henrik Oswald som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn på telefon 0304-671781.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Tjörn arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Lars Jonas Arvid -Kerttu, Eva Margreth -Myrberg, Jörgen Oskar Emanuel -Vernersson, Carina Elisabet

HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn har 716444-1581 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.