Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tjörn som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2 finns. I Tjörn så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-139143.

Tjörn arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2 har idag 716444-1649 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Bäckevik nr 2 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Engblom, Ulla Eva-Greta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gardtman, Bengt Roland som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hillberg, Kjell Charles som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Liirus, Lars Valdemar som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Stig-Ove som är född 1947 och har titeln Suppleant, .