Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Tjörn. Det är nämligen den kommunen som Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1978-11-29. Men sedan 1979-01-01 så har Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Svanvik 232, 471 72, Hjälteby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0304-667065.

Tjörn arbetar för att verksamheter som Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall driva bygnadsrörelse samt äga och förvalta fastigheter och utöva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag och det är följande personer, Knutsson, Tom Arne Wolmer som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäck, Ulf Magnus som är född 1979 och har titeln Suppleant, Eckert, Anders Bertil som är född 1959 och har titeln Revisor, EMK Revision Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag är 556198-4898.