E.N.P. Konsult Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

E.N.P. Konsult Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tjörn som är den kommunen där E.N.P. Konsult Aktiebolag finns. I Tjörn så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. E.N.P. Konsult Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. E.N.P. Konsult Aktiebolag har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till E.N.P. Konsult Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Svanvik 224, 471 72, Hjälteby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0304-667060.

Tjörn arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är E.N.P. Konsult Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

E.N.P. Konsult Aktiebolag har idag 556267-9117 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för E.N.P. Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultationer avseende tekniska och ekonomiska frågor samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I E.N.P. Konsult Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edvardsson, Carl Johan Philip som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Svensson, Leif Arne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Edvardsson, Ingrid Helen som är född 1968 och har titeln Suppleant, Eriksson, Carina Birgitta som är född 1965 och har titeln Suppleant, Hallén, Åke Gunnar som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.