Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Tjörn. Det är nämligen den kommunen som Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1987-05-06. Men sedan 2007-09-27 så har Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Stansviks Industriområde , 471 41, Rönnäng. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0304-672214.

Tjörn arbetar för att bolag som Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Arvidsson, Mats Göran -Karlsson, Karl-Gustav Börje.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag och det är följande personer, Arvidsson, Mats Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl-Gustav Börje som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvidsson, Sejvy Marita som är född 1952 och har titeln Suppleant, Karlsson, Anne Lore Roswita som är född 1957 och har titeln Suppleant, Kjellberg, Bengt-Erik som är född 1959 och har titeln Revisor, Bengt Kjellbergs Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Rönnängs Förvaltnings Aktiebolag är 556296-9856.