Forsborga Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Forsborga Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tjörn som är den kommunen där Forsborga Aktiebolag finns. I Tjörn så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Forsborga Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Forsborga Aktiebolag har haft sedan 2003-02-20. Forsborga Aktiebolag har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Forsborga Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till S. Hamnen Haddocks , 471 32, Skärhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0304-677080.

Tjörn arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Forsborga Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Forsborga Aktiebolag har idag 556488-5639 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bauer, Joachim Lars -Johansson, Jan-Erik Martin är den som för stunden ansvarar för Forsborga Aktiebolag

Bolaget skall bedriva restaurangrörelse, förvaltning av värde- papper och därmed förenlig verksamhet.

I Forsborga Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Jan-Erik Martin som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bauer, Joachim Lars som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Bauer, Carl Nicolas som är född 1969 och har titeln Suppleant, Kjellberg, Bengt-Erik som är född 1959 och har titeln Revisor, Bengt Kjellbergs Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .