Kylberg Holding AB

Västra Götalands län

Information

Kylberg Holding AB är ett av många verksamheter som finns i Tjörn. Det är nämligen den kommunen som Kylberg Holding AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Kylberg Holding AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2002-02-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kylberg Holding AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Tjörn arbetar för att verksamheter som Kylberg Holding AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kylberg Holding AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva cateringverksamhet, tillverka och idka handel med hel- och halvtillagade maträtter och tillbehör till dessa samt direkt eller indirekt genom egna dotterbolag bedriva försäljning av konsulttjänster som stöd för utveckling av verksamhet, organisation, ledning, personal, kommunikation samt internationella kontakter samt idka handel och förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kylberg Holding AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kylberg Holding AB och det är följande personer, Kylberg, Lars Vilhelm som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Nils Lars Johan som är född 1963 och har titeln Revisor, Synneby Revisionsbyrå Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kylberg Holding AB är 556623-2376.