Fastighetsbolaget PEKETO AB

Västra Götalands län

Information

Fastighetsbolaget PEKETO AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tjörn som är den kommunen där Fastighetsbolaget PEKETO AB finns. I Tjörn så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fastighetsbolaget PEKETO AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Fastighetsbolaget PEKETO AB har haft sedan 2005-12-15. Fastighetsbolaget PEKETO AB har funnits sedan och 2006-04-14 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Fastighetsbolaget PEKETO AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Svanvik 242, 471 72, Hjälteby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0304-26100.

Tjörn arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Fastighetsbolaget PEKETO AB Privat, ej börsnoterat.

Fastighetsbolaget PEKETO AB har idag 556686-6231 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Fastighetsbolaget PEKETO AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, handel med lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Fastighetsbolaget PEKETO AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Martinsson, Linda Carina Elisabeth som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Karlsson, Gösta Torbjörn som är född 1965 och har titeln VD, Karlsson, Gösta Torbjörn som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekeblad, Joachim Robert som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Kent Gösta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Sibylla Susanne som är född 1963 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .