SFP Produktion AB

Västra Götalands län

Information

SFP Produktion AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tjörn som är den kommunen där SFP Produktion AB finns. I Tjörn så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. SFP Produktion AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket SFP Produktion AB har haft sedan 2006-12-14. SFP Produktion AB har funnits sedan och 2006-12-14 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till SFP Produktion AB så kan ni göra det genom att skicka er post till 471 99 Vallhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0155-215848.

Tjörn arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är SFP Produktion AB Privat, ej börsnoterat.

SFP Produktion AB har idag 556708-1764 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för SFP Produktion AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja och installera material och service till småbåtshamnar och övriga flytande anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

I SFP Produktion AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Odhe, Lars Gunnar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Klemsdal, Ole Morten som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Lindberg, Anders Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kjell Christer som är född 1959 och har titeln Revisor, Hallén, Åke Gunnar som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.